Local Business Star is een project van:

Impressum

Silverwood Advisors Pte Ltd
160 Robinson Rd
# 26-04 SBF Center
Singapore 068914

Represented by:

Silverwood Advisors Pte Ltd, vertegenwoordigd door GF Jeroen Smid

Contact:

Telefoon: +65 8234 2995
E-mail: info@localbusinessstar.com

Register entry:

Inschrijving in het handelsregister.
Registry Court: Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)
Registratienummer: 201729448H

Dispute resolution

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting
(OS) klaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

U kunt ons e-mailadres vinden in de bovenstaande afdruk.

We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met artikel 7 (1) van de Duitse Telemediawet. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen externe informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteit.

Verplichtingen om het gebruik van informatie volgens algemene wetten te verwijderen of te blokkeren blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat we ons bewust worden van een specifieke wettelijke overtreding. Zodra we ons bewust worden van dergelijke schendingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waar wij geen invloed op hebben. Om deze reden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gekoppelde pagina's werden gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment dat de link werd gemaakt. Er was geen illegale inhoud zichtbaar op het moment dat de link werd gemaakt.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra we op de hoogte zijn van juridische overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Gebruiksvoorwaarden Local Business Star

De gebruiksvoorwaarden van Local Business Star vormen de basis voor uw lidmaatschap van Local Business Star. Ze regelen uw rechten en plichten bij het gebruik van localbusinessstar.com. Door toegang tot of gebruik van localbusinessstar.com gaat u akkoord met deze voorwaarden, die een juridisch bindend contract vormen met Silverwood Advisors PTE Ltd, een in Singapore gevestigd bedrijf.

Krijg geen toegang tot localbusinessstar.com en gebruik geen localbusinessstar als u niet aan deze voorwaarden wilt of niet gebonden kunt zijn.

Als u een inwoner van Europa bent, houd er dan rekening mee dat de persoonlijke gegevens die we van u of over u verzamelen omdat u deze zelf hebt ingevoerd, daarvoor in onze Privacy Policy beschreven doeleinden buiten de EU / EER en / of Zwitserland. Deze gegevens kunnen daar worden verwerkt en opgeslagen. Dit heeft gevolgen voor Singapore, inclusief de Verenigde Staten. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben daarom maatregelen genomen om uw informatie te beschermen, waaronder het waarborgen van een redelijk niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke EU-normen die van toepassing zijn op het moment van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Dit omvat het gebruik van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke gegevens tussen onze groepsmaatschappijen, die alle groepsmaatschappijen verplichten om EER-persoonsgegevens die zij verwerken te beschermen in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie. Silverwood Advisors PTE LTD is geen groep, maar heeft vergelijkbare passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd met externe serviceproviders en partners. Silverwood Advisors PTE Ltd gebruikt verschillende beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke informatie die u verzendt naar localbusinessstar.com te beschermen, zowel tijdens de verzending als na ontvangst. Geen enkele methode voor het verzenden van gegevens via internet of mobiele telefoon of elektronische opslag is echter 100% veilig. Daarom kan Silverwood Advisors PTE Ltd / Localbusinessstar.com geen absolute beveiliging van de gegevens garanderen, zelfs niet als we ernaar streven om uw persoonlijke gegevens met economisch redelijke middelen te beschermen.

1. Gebruik van uw gegevens

de Privacybeleid van Local Business Star zijn een integraal onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden.

Als Local Business Star uw gegevens voor andere doeleinden wil verwerken, gebeurt dit alleen met uw voorafgaande toestemming (toestemming). Als de opslag niet langer nodig is, of met andere woorden, wanneer u uw lidmaatschap beëindigt, worden al uw persoonlijke gegevens verwijderd.

2. Local Business Star-lidmaatschap

 • Het lidmaatschap van Local Business Star is gratis.
 • Iedereen die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, kan lid worden van Local Business Star.
 • Als Local Business Star-lid krijgt u toegang tot localbusinessstar, een interactief aanbevelingsplatform.
 • Uw Local Business Star-lidmaatschap begint met de activering van de Local Business Star-inloggegevens die u hebt geselecteerd.
 • Wanneer u zich registreert, bent u verplicht om Local Business Star correcte en volledige informatie over uw identiteit te verstrekken. Deze gegevens moeten ook worden bijgewerkt tijdens uw Local Business Star-lidmaatschap.
 • Uw Local Business Star-lidmaatschap is niet overdraagbaar.
 • Per persoon is slechts één Local Business Star-lidmaatschap toegestaan.
 • Local Business Star behoudt zich een redelijk aantal tijdelijke beperkingen voor de Local Business Star-service voor door onderhoudswerkzaamheden en verdere ontwikkelingen, voor zover deze noodzakelijk zijn voor een goede of verbeterde online werking.

3. Lokale Business Star-gebruikersnaam

U kunt uw gebruikersnaam vrij kiezen. De door u gekozen gebruikersnaam mag echter geen inbreuk maken op toepasselijke wetgeving, rechten van derden, deze gebruiksvoorwaarden of algemeen fatsoen. De volgende beperkingen zijn van toepassing.

Als gebruikersnaam bij Local Business Star kunt u met name:

 • a) gebruik geen naam van iemand anders;
 • b) geen naam gebruiken die wordt beschermd door auteursrecht, een handelsmerk of enig ander eigendomsrecht;
 • c) geen naam gebruiken die de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen schendt of schendt;
 • d) geen naam gebruiken die andere leden zou kunnen provoceren of kwetsen, zoals vulgaire of aanstootgevende gebruikersnamen;
 • e) gebruik geen naam die codes bevat die leden van een extremistische scene herkennen, zelfs als de gecodeerde betekenis van de gebruikersnaam niet onmiddellijk herkenbaar is voor buitenstaanders;

Als eigenaar van de gebruikersnaam van Local Business Star bent u verantwoordelijk voor alle inhoud die onder uw gebruikersnaam wordt verspreid.

4. Gebruikersfoto

Als een gebruikersfoto kunt u:

 • a) gebruik de foto van iemand anders niet;
 • b) geen afbeelding die wordt beschermd door auteursrecht, een handelsmerk of enig ander eigendomsrecht;
 • c) Gebruik geen vulgaire of aanstootgevende gebruikersfoto's, omdat deze de gevoelens van veel leden van Local Business Star kunnen schaden.

5. Zorgplicht voor gebruikersgegevens

U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die wordt verspreid onder uw gebruikersnaam. U kiest daarom een ​​wachtwoord voor uw gebruikersnaam en neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze geheim wordt gehouden. U bent verantwoordelijk voor het ongeautoriseerde gebruik van uw gebruikersnaam door derden.

Als u weet of reden heeft om te vermoeden dat uw gebruikersnaam of wachtwoord is misbruikt, kan Local Business Star de nodige maatregelen nemen en met name uw lidmaatschap of toegang tot Local Business Star tijdelijk blokkeren of sluiten.

6. Inhoud instellen

Als Local Business Star-lid hebt u verschillende opties om deel te nemen aan de community en inhoud te plaatsen, zoals teksten, afbeeldingen en video's.

Opgemerkt moet worden dat de volgende inhoud niet is toegestaan ​​op het Local Business Star-platform:

Verboden inhoud:

 • a) Racistisch, pornografisch, obsceen, beledigend, vulgair, verheerlijkend of triviaal geweld, evenals immorele inhoud;
 • b) Inhoud die de ontwikkeling of opvoeding van kinderen of jongeren beïnvloedt of in gevaar brengt, of de menselijke waardigheid of andere gewaardeerde wettelijke belangen schendt;
 • c) Inhoud die anderen kan leiden tot criminele of anderszins immorele handelingen;
 • d) beledigende of kwetsende uitspraken;
 • e) bedreigingen tegen andere leden, providers of derden;
 • f) beledigende kritiek, laster, beledigingen, leugens of verkeerde informatie;
 • g) Inhoud die het recht op informatieve zelfbeschikking door derden kan schenden;
 • h) Gekopieerde inhoud waarop u geen rechten hebt;
 • i) inhoud die een beveiligingsrisico inhoudt, zoals virussen;
 • j) Links naar websites met inhoud die de toepasselijke wetgeving schendt, schadelijk is voor jongeren of anderszins niet-ontvankelijk is;
 • k) privégegevens, zoals telefoonnummer of e-mailadres buiten het profiel;
 • l) namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen buiten het profiel;
 • m) Ongeautoriseerde reclame namens ons, zoals sweepstakes, kortingscampagnes of speciale verkopen als een evenement.

7. Schrijf en beantwoord beoordelingen

Als Local Business Star-lid mag u beoordelingen schrijven. Local Business Star behoudt zich echter het recht voor om deze beoordelingen op het aanbevelingsplatform van Local Business Star te publiceren. Leden van Local Business Star hebben geen recht op publicatie van hun beoordelingen.

De volgende regels zijn van toepassing op evaluaties:

 • a) Beoordelingen moeten gerelateerd zijn aan de beoordeelde aanbieder / gebeurtenis;
 • b) beoordelingen moeten overeenkomen met de realiteit;
 • c) Beoordelingen moeten feitelijk en nauwkeurig zijn;
 • d) alleen plaatsen, diensten of evenementen die kunnen worden bezocht, moeten worden geëvalueerd;
 • e) negatieve evaluaties zijn toegestaan, maar moeten objectief worden uitgedrukt;
 • f) er mogen geen afwijkende tags worden gebruikt;
 • g) Inhoud die is geïnitieerd door providers / ondernemers is alleen toegestaan ​​als zelfpresentatie;
 • h) Familieleden of werknemers van een aanbieder mogen het betreffende bedrijf alleen beoordelen als ze deze relatie openlijk presenteren;
 • i) Het invoeren van e-mailadressen, URL's of telefoonnummers voor zelfpromotie is niet toegestaan;
 • j) pure advertentie-inhoud (verborgen of open) is niet toegestaan;
 • k) Geruchten, inhoud door geruchten of onbevestigde verklaringen van andere mensen zijn niet toegestaan;
 • l) Elke franchise, filiaal van een bedrijf mag slechts eenmaal worden ingevoerd als een plaats bij Local Business Star.

Local Business Star heeft het recht om beoordelingen die u in Local Business Star hebt geplaatst te blokkeren als er een redelijk vermoeden bestaat op basis van feitelijk bewijs dat het in strijd is met wettelijke bepalingen of deze gebruiksvoorwaarden. Local Business Star behoudt zich het recht voor beoordelingen te beoordelen en, indien nodig, te verwijderen die u in Local Business Star plaatst.

Local Business Star heeft ook het recht om de beoordelingen van leden van Local Business Star te wegen. Local Business Star heeft bijvoorbeeld recht op gewichtsclassificaties van Local Business Star-leden die veel ratings sterker indienen dan ratings van Local Business Star-leden die minder ratings plaatsen. Hetzelfde geldt voor beoordelingen door leden van Local Business Star, d.w.z. die positief worden beoordeeld door andere leden van Local Business Star.

8. Publiceren van lokale Business Star-inhoud

Uw inhoud op / bij Local Business Star is tekst, afbeeldingen, foto's, audiomateriaal, videomateriaal en alle andere gegevens zoals recensies, bijdragen enz. Die u hebt gepost. "Inhoud van derden" betekent inhoud die afkomstig is van andere partijen dan Local Business Start of hun gebruikers / gebruikers en wordt verstrekt in verband met de Local Business Star. "Local Business Star-inhoud betekent alle inhoud die wordt aangeboden in verband met het online platform, inclusief de inhoud, e-mails, nieuwsbrieven, chatbot-berichten, pushberichten, sms-berichten van de gebruiker / gebruikersinhoud, de inhoud van Local Business Star en de inhoud van derde.

De gegevens / inhoud die u publiceert op de Local Business Start-website en die daardoor toegankelijk wordt gemaakt, kunnen worden doorgegeven aan alle Local Business Stat-websites, web-apps, pushberichten, chatbots en aan websites die Local Business Star-partners zijn.

U hebt het recht om dit delen niet toe te staan. Stuur in dit verband een e-mail naar info@localbusinessstar.com In dit geval heeft Local Business Star het recht om uw gebruikersaccount te verwijderen.

9. Gebruiksrechten voor Local Business Star

a) Door inhoud te plaatsen en / of door uw foto's / teksten / bijdragen over te dragen, verleent u Local Business Star het onbeperkte, niet-exclusieve recht op deze inhoud en de overgedragen foto, de inhoud en de foto samen met de gebruikersnaam die u hebt gekozen.

b) Local Business Star is met name gerechtigd, met inachtneming van het auteursrecht en uw persoonlijke rechten, om uw inhoud en foto te reproduceren, te verspreiden, openbaar te maken en beschikbaar te stellen als onderdeel van de Local Business Star-service (online, Toegangs- en transmissierechten) evenals archivering en opname in databases.

c) U stemt ermee in om te worden gevonden in een ledenzoektocht naar kenmerken zoals geslacht, leeftijd en openbare, persoonlijke profielinformatie als u dit niet expliciet tegenspreekt in de instellingen voor privacy.

d) Local Business Star is alleen bevoegd om de door u verstrekte inhoud en foto's te bewerken voor zover dit noodzakelijk is voor grafische weergave of om redactionele redenen.

e) Local Business Star hoeft u geen vergoeding te betalen voor het verlenen van de bovengenoemde gebruiksrechten.

f) U verklaart dat u alle rechten hebt op de inhoud en foto's die u hebt verzonden, met name het recht om de hierboven vermelde rechten aan Local Business Star te kunnen overdragen. Mensen afgebeeld op foto's moeten de wettelijke leeftijd hebben en toestemming hebben gegeven voor het uploaden of de juiste toestemming hebben van hun wettelijke voogden.

g) Er is geen recht op publicatie van de inhoud en foto's die u in Local Business Star hebt verzonden. Local Business Star beslist over de publicatie naar eigen redactionele discretie. In het geval van foto's is Local Business Star niet verplicht om de fotograaf te noemen.

h) Als derden claims indienen tegen Local Business Star vanwege het plaatsen van inhoud door u en / of het uploaden en / of gebruiken van foto's (met name vanwege de schending van persoonlijkheid, auteursrecht, handelsmerk of aanvullend auteursrecht), bent u toegewijd om Local Business Star te vergoeden voor alle schade die aan u is veroorzaakt door een toerekenbare plichtsverzuim van uw kant. U bent vrij om te bewijzen dat er geen schade is geleden of minder dan die is geclaimd door Local Business Star.

10. Algemene gebruiksvoorwaarden

a) U verbindt zich ertoe Local Business Star het aanbod van Local Business Star rechtmatig te gebruiken. Dit betekent dat u Local Business Star alleen mag gebruiken op een manier of voor doeleinden die deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving niet schenden of de rechten van derden schenden.

b) Als u een andere persoon, met name minderjarigen, toestaat om uw Local Business Star-toegang te gebruiken, is het uw plicht om op de gebruiksvoorwaarden en lidmaatschapsregels te wijzen en redelijke controle uit te oefenen.

c) Als u of een derde partij die uw gebruikersnaam gebruikt, deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving verwijtbaar schendt, kan Local Business Star de nodige maatregelen nemen. Ernstige schendingen kunnen ertoe leiden dat uw toegang tot Local Business Star volledig wordt geblokkeerd of dat uw Local Business Star-lidmaatschap zonder kennisgeving wordt beëindigd.

d) Local Business Star heeft het recht om wetshandhavings- en regelgevende instanties bij te staan ​​bij hun onderzoeken als een schending van strafrecht of publiek recht wordt vermoed, zonder de wettigheid van dergelijke onderzoeken of verzoeken om informatie te controleren.

e) Local Business Star heeft het recht, maar niet de plicht, om alle gebieden van de Local Business Star-service te controleren op naleving van de gebruiksvoorwaarden, met name de gedragsregels die in deze sectie zijn gereguleerd, binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan.

f) Local Business Star kan bepaalde acties van Local Business Star-leden belonen met zogenaamde "Local Business Star-punten". De toewijzingsregels worden eenzijdig vastgesteld door Local Business Star en kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaand overleg met Local Business Star. In dit opzicht is er geen wettelijke aanspraak op dergelijke punten. Onjuist verkregen punten worden door Local Business Star verwijderd.

De service (s) van en naar Local Business Star kunnen te allen tijde zonder kennisgeving of aansprakelijkheid worden gewijzigd, bijgewerkt, onderbroken en tijdelijk of permanent worden stopgezet.

11. Beëindiging of beëindiging van uw Local Business Star-lidmaatschap

U hebt het recht om uw Local Business Star-lidmaatschap op elk gewenst moment en zonder kennisgeving te beëindigen. Local Business Star heeft het recht om uw Local Business Star-lidmaatschap op elk moment te annuleren.

Local Business Star heeft het recht om uw Local Business Star-lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen als u deze gebruiksvoorwaarden verwijtbaar schendt. Als Local Business Star uw lidmaatschap zonder kennisgeving heeft beëindigd wegens een schending van deze gebruiksvoorwaarden, kunt u zich alleen opnieuw registreren bij Local Business Star met de uitdrukkelijke toestemming van Local Business Star. Local Business Star-leden mogen lokale Business Star-leden wier Local Business Star-lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving is beëindigd, geen toestemming geven om Local Business Star te gebruiken.

Local Business Star behoudt zich het recht voor om de inhoud die u als gebruiker openbaar hebt gemaakt (bijvoorbeeld berichten, evenementen, opmerkingen, enz.) Te behouden nadat het gebruikersaccount is verwijderd. Dit gebeurt zonder de gebruikersnaam op te geven en met de indicatie dat de gebruiker sindsdien is verwijderd. Dit is alleen van toepassing op inhoud die u als gebruiker niet zelf hebt verwijderd voordat u uw gebruikersaccount hebt verwijderd.

Uw recht om uw Local Business Star-lidmaatschap om belangrijke redenen te beëindigen, wordt niet beïnvloed door deze gebruiksvoorwaarden.

12. Aansprakelijkheid, gratis aangifte